Mieszalniki wstęgowe

Mieszalniki wstęgowe zbudowane są z koryta w kształcie U ścian czołowych oraz mieszadła wstęgowego w układzie poziomym. Górna klapa może być podnoszona na siłownikach lub przykręcona na stałe. Rozładunek odbywa się w centralnie umieszczonym króćcu.
Mieszalnik idealnie nadaje się do mieszania materiałów suchych pylistych, granulatów, cieczy i past.

Zalety:

Głównymi zaletami tego typu mieszalników jest łatwa konserwacja, szerokie zastosowanie, łatwa obsługa, relatywnie niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz delikatny przebieg procesu mieszania.

Dostępne konfiguracje:

Objętość całkowita 200-6000 l
Czas mieszania 5-20 min
Uszczelnienia dławicowe z przedmuchem (opcja)
Zasuwa elektryczna bez martwego pola
Wykonanie ze stali 304/316, lub ze stali czarnej

galeria: