Mieszalniki lemieszowe

Mieszalniki lemieszowe zbudowane są z bębna, wzmocnionych kryz czołowych oraz obrotowego wału, który można wyposażyć w narzędzia typu pług lub łopata. Zespoły łożyskowe są odsunięte od komory mieszania. Uszczelnienia dławicowe wraz z przedmuchem powodują, że prace konserwacyjne są ograniczone do absolutnego minimum. Dobry dostęp do komory mieszania pozwala na utrzymanie czystości.

Sposób mieszania oraz zalety:

Wysokie obroty mieszania wprawiają mieszaninę w ruch wirowy który bez przerwy wciąga wszystkie cząstki w proces mieszania. Dzięki temu w bębnie nie występują martwe strefy co zapewnia perfekcyjnie wymieszany produkt.
Czas mieszania jest maksymalnie krótki i wynosi od 2 do 5 min.
Sam sposób mieszania nie powoduje uszkodzeń materiału lub występują one w niewielkim stopniu.
Mieszalnik może być wyposażony w komorę do zasypu ręcznego lub króćce do zasypu z podajnika ślimakowego.

Dostępne konfiguracje:

Objętość robocza-1000 do 2000 l
Wykonanie ze stali 304 lub 316
Wykonanie z płaszczem wodnym

Produkujemy kompletne linie wraz ze stacjami rozładunku, wagami, itp.

-Możliwość pełnego śledzenia procesu przez smartfon lub laptop

-Możliwość kontroli dostępu poprzez kody kreskowe

-Możliwość wpisywania oraz modyfikowania receptur

-Maszyny charakteryzują się wysoką wydajnością oraz żywotnością

pliki do pobrania:

galeria: