podajniki zgrzebłowe

Przenośnik / podajnik zgrzebłowy znajduje zastosowanie w transporcie materiałów sypkich, takich jak: biomasa, popiół ,węgiel, kruszywa, żużel, rozwodniony papier wapno, materiałów o podwyższonej temperaturze i innych.

rodzaje przenośników:

Podajniki zgrzebłowe mogą być wykonane ze stali czarnej oraz kwasoodpornej

Project details