mieszalniki wstęgowe
mieszalniki wstęgowe
mieszalniki wstęgowe

Mieszanie jest jednym z podstawowych procesów powszechnie stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Proces mieszania może przebiegać w sposób wymuszony w wyniku doprowadzenia energii z zewnątrz np. za pomocą mieszadeł lub przez obracanie zbiornika wypełnionego materiałem.

Mieszanie ma na celu wzajemne równomierne rozmieszczenie mieszanych składników. Polega ono na wzajemnym przemieszczaniu się różnych cząsteczek ośrodka w celu uzyskania jego jednorodności w środowisku jedno- lub wielofazowym pod względem stężenia, gęstości, temperatury i innych właściwości mieszaniny. Jest to również sposób intensyfikacji procesów wymiany ciepła, wymiany masy oraz przyspieszenia reakcji. Celem zoptymalizowania mieszania jest uzyskanie wymaganego stopnia wymieszania w krótkim czasie i przy jak najmniejszym nakładzie energii.

Obrazem jakości stanu zmieszania jest rozkład koncentracji poszczególnych składników czyli jednorodność mieszaniny. W wypadku mieszania dwóch komponentów charakteryzujących się podobnymi własnościami fizycznymi (zbliżona gęstość i wielkość cząsteczek)

Mieszalniki mogą być wykonane ze stali czarnej oraz kwasoodpornej

Project details